Buddhist -kollektiv

Mindfulness är ett gammalt begrepp. Man uppskattar att det kommer från 2500 år tillbaka i tiden. Även om mindfulness är målet för alla religioner och terapier så jag tycker jag att den bästa och mest utförliga beskrivningen finns i den buddistiska traditionen.

Under flera års tid hade Sture en dröm och vision om att skapa ett kollektiv och en retreat plats dit människor kan komma för att hitta sinnesro och gemenskap. Hösten 2011 hittade han ett hus som skulle passa in. Det var rätt storlek och hade en stor tomt på 5600 kvm. Huset, som ligger i Byvalla, hade stått tomt i många år och var i ganska dåligt skick. Byvalla är en liten by i sydöstra Dalarna som ligger 6 km utanför Horndal.

Under åren som har gått har Sture tillsammans med andra snickrat, målat och gjort förbättringar på huset så att man nu kan bo där året runt. Första gången de kom dit fanns ingen elektricitet och flera fönster saknades. Under sommaren 2012 hade de deras första retreat i huset.

Buddhistkollektiv i södra Dalarna

Nu för tiden sedan 2017 bor Sture permanent i huset. Reparationer i huset fortsätter med en ambition av att bevara det gamla och varsamt reparera det som redan finns. Huset har fått källvatten in i köket, grunden runt huset dränerad,  dagvattenledingar för regnvattnet nedgrävda, ny trekammarbrunn, syll utbytt, sovrummen isolerade med ekofiber, en utedusch och mycket mer.

Utanför huset finns ett växthus där de kan odla grönsaker. De försöker hålla en ekologisk livstil så gott det går. 
Huset består av 6 sovrum, 2 vardagsrum, kök, toalett och en stor hall.

buddhism
retread

Det som fortfarande behövs göras

Reparera taket, skorstenarna, bygga innanfönster, glasveranda, bygga ett retreathus, trädgårdsarbete, byta syllen på framsidan av huset, måla om huset med linoljefärg och mycket mer. Sture har även en önskan om att börja kunna bjuda in lamor som kan bo här och hålla kurser.

Mycket har blivit gjort tack vare en massa hjälp han fått från besökande och voluntärarbetare.
Men mycket mer behövs göras. Sture tar väldigt gärna emot all hjälp han kan få både praktiskt och bidrag ekonomiskt för att kunna finansiera detta projekt.

Byvalla växer
Byvalla 3I juli 2020 köpte Sture och Claes Sjödahl Byvalla 3. Fastigheten består av 4 lägenheter och meditationsrum. Detta kommer att ge oss mer möjligheter att bjuda in Lamor på besök och plats för mera boende.

Hur kommer huset att bli?

Huset kommer att utvecklas på det sätt som de tillsammans gör det till. Det kommer att bli en metamorfosisk process. I samhället börjar intresset för små andliga platser att växa. Stressen och att vi mer och mer förlorar oss i det yttre gör att det finns en längtan att hitta tillbaka till ursprunget, naturen och en helhet.

Stures önskan är att Byvalla kommer att bli en plats där man kan stödja andlighet och personlig utveckling och där de kan vara förankrade i nuet.
Akong Rinpoche och Ringu Tulku önskan är att det ska finnas 3-4 personer som driver stället. Ringu Tulku föreslog också att de skulle fokusera mer på att hålla kurser och retreater och kanske inte allt för många boende i kollektivet.

Det finns olika möjligheter att hyra rum i huset, kortare eller längre tider. För mer information ta kontakt med Sture. Man kan också åka upp dit en kortare period om man önskar vara i tystnad, meditation, ensamhet och kontemplation.

odla eget