Företag

Hur ska ni införa mindfulness på ert företag? Minska stressen och få en gladare och friskare personal. 

Stressen och hastigheten i samhället tycks öka för varje år som går. Människan har många gånger svårt att anpassa sig till alla förändringar, informationsflöde och stress. Resultatet blir många gånger hög omsättning på personal, psykiska och fysiska obalanser som innebär dyra kostnader för företagen. För att man mer långsiktigt skall kunna bibehålla en stabilitet i företaget, ett ökat välbefinnande och bättre hälsa så krävs att det finns ett själsligt utrymme.

 

Mindfulness kan just vara det verktyg som kan ge oss det lilla utrymme som vi så väl behöver. Med små metoder kan man åstadkomma stora underverk.

Mindfulness har bevisligen hjälp mot en rad obalanser – som utbrändhet, stress, ångest, högt blodtryck, kronisk smärta och ätstörningar. Forskning visar återkommande positiva resultat hos människor som praktiserar mindfulness och meditation.

 

”Har du tålamod att vänta tills din gyttja sjunker till botten och vattnet klarnar. Kan du förbli orörlig tills den rätta handlingen kommer av sig själv” – Lao-Tzu