Handledning

Om du behöver vägledning för att kunna praktisera mindfulness finns det att få. Det finns många vägar att gå för att få det rätta stödet för just dig. 

Praktisera

Att gå en kurs är ingen konst. Att däremot hålla mindfulness levande är en konst och där kan man behöva stöd. Om man inte praktiserar mindfulness eller meditation dagligen så blir det som om man slutar vattna en blomma. Den torkar ut och till slut dör den. De som säger att mindfulness inte fungerar gör det antingen på fel sätt eller gör det inte alls.

Egot

För att kunna upptäcka vad det sanna sinnet är kan man behöva vägledning. Men jag tillför ingenting utan pekar på vad som redan finns inom dig. Det sanna som vi upplevde som små barn finns där hos oss hela tiden. Men under uppväxten när intellektet blev starkare bildades ett falskt jag inom oss – det som jag kallar egot. Istället för att leva i nuet så söker vi identitet genom det förflutna och förhoppningar om en bättre framtid.

courses-06-free-img

”Har du tålamod att vänta tills din gyttja sjunker till botten och vattnet klarnar. Kan du förbli orörlig tills den rätta handlingen kommer av sig själv” – Lao-Tzu

Fortsättningskurser

För att ge stöd till dig så finns det återkommande återträffar och retreater där du kan ställa frågor och meditera tillsammans med andra. Du kan också beställa tid för enskild konsultation.

corporate-01-free-img