Föreläsningar

En hel eller halv dag av att lära dig mer om mindfulness. 

Det vanligaste är föreläsningar som håller på 6 timmar. Då varvar man terori med praktik. Man går stegvis igenom olika skeenden i mindfulness där man gör en övning för att sedan diskutera och gå igenom det teoretiska.

Innehåll i föreläsningen:

  • Vakenhet
  • Flöde
  • Tiden – dåtid, nutid och framtid
  • Närvaro utan motstånd
  • Öppenhet
  • Utan värderingar
  • Förgänglighet
  • Olika typer meditationer

Vid den kortare varianten, som motsvarar en halvdag, så blir det mer teoretiskt och mer kompakt än heldagen.

”Har du tålamod att vänta tills din gyttja sjunker till botten och vattnet klarnar. Kan du förbli orörlig tills den rätta handlingen kommer av sig själv” – Lao-Tzu