Vad är mindfulness?

Mindfulness är ett gammalt begrepp. Man uppskattar att det kommer från 2500 år tillbaka i tiden. Även om mindfulness är målet för alla religioner och terapier så jag tycker jag att den bästa och mest utförliga beskrivningen finns i den buddistiska traditionen.

Mindfulness

Att vara här och nu är inte lätt. Väldigt få människor i världen kan vara här och nu hela tiden. Smärtan från vårt förflutna gör det svårt att stanna kvar i nuet. Iställer flyr vi in i framtiden eller lever kvar i det förflutna. Vi får vad jag kallar en ”speed” reaktion. När den ”speeden” blir för stark upplever vi ohälsa och psykisk obalans i oss själva. Mindfulness är ett verktyg att lära oss att vara kvar i nuet utan värderingar. När man kan stanna kvar och vara närvarande utan att fly, värdera eller skuldsätta så förbränns en del av de känslorna och en del av dem går tillbaka till det undermedvetna för att vid ett senare tillfälle komma fram till ytan igen. Så småningom upplever man frid i sig själv.

Vad vi upplever nu har med vårt förflutna att göra. Hur vi reagerar på det vi upplever nu skapar vår framtid. Genom att vara närvarande kan vi börja bryta den onda cirkeln av obehagliga upplevelser och reaktioner.

Mindfulness är att vakna upp och se och uppskatta de små sakerna i vardagen. Att förstå vad mindfulness är innan man prövat är svårt. Det är som att försöka beskriva hur en frukt smakar för någon annan när man aldrig smakat på den. Ändå så är det så lätt eftersom man inget behöver göra.

Meditation

Meditation är att man mer formellt sitter ner och mediterar. Mindfulness är något man kan praktisera i alla situationer. När man går till tunnelbanan, betalar pengar i snabbkassan, hälsar på en person eller har utvecklingssamtal med sin chef.

Meditation är ett verkligt bra verktyg för att utveckla mindfulness. Man skapar de bästa förutsättningarna. Det är stilla, lugnt och utan distraktioner. Genom att börja dagen med ett meditationspass skapar man bra förutsättningar för att kunna vara mer närvarande under dagen. Genom att avsluta dagen med meditation kan man få ett stillsamt slut och en bra sömn på natten.

courses-08-free-img

”Har du tålamod att vänta tills din gyttja sjunker till botten och vattnet klarnar. Kan du förbli orörlig tills den rätta handlingen kommer av sig själv” – Lao-Tzu

Här och nu

Vi kan aldrig komma närmare en förändring i oss själva än just nu. Just nu i detta ögonblick. Att tänka vad du skall göra nästa vecka förändrar inget. Att älta det förflutna förändrar heller inget. Det är just nu som det kan ske. Varje gång du kommer på det kan en förändring ske i dig själv. Just nu….

courses-05-free-img