Kurser

Lär dig mer om mindfulness. Lär dig meditation, närvaro och mycket mer. 

Mindfulness

6-veckorskurs i mindfulness

Många människor upplever omedelbar effekt av meditation, men dess bästa styrka är effekten av långvariga, regelbundna övningar. Under kursen kommer jag att ge stöd och instruktioner för att utveckla kunskapen om närvaro och meditation. Forskning visar att medveten närvaro är en källa för hälsa och ökad kvalitet i livet. Det hjälper att reducera det negativa som stress, smärta och sjukdom. Övningarna som vi gör mellan träffarna kommer att hjälpa dig att utveckla förståelsen för vad meditation är och du kommer att få guidning för hur du ska komma vidare. Programmet kommer att bestå av att du mediterar 30-45 minuter varje dag. Erfaren lärare med 38 års erfarenhet av meditation och 11 år i ett buddhistiskt kloster i Skottland.

Program

Vi kommer att lära oss att:

 • Att hitta undret av ett vanligt liv – att se vattendroppen gnistra
 • Vila i djupet av meditation som läker själ och kropp
 • Observera utan reaktioner
 • Att vila i nuet istället för framtiden eller det förflutna
 • Meditera med olika typer av meditationer
 • Gå från statisk knuten känsla till flöde
 • Allt är föränderligt
 • Ingenting är under kontroll
 • Plus en massa annat matnyttigt som kommer att komma upp under kursens gång

 

Helgretreat i tystnad långt ute på landet

Retreaten ger en chans till fördjupning av meditation, mindfulness och avslappning. Den lugna och vackra miljön hjälper oss att komma in i stillheten och i nuet.
Dagarna kommer att vara uppdelade i meditationspass, arbete under närvaro och lediga stunder.

Under de här dagarna kommer vi att vara i tysthet förutom under arbetspassen. Tystnaden gör att vi kan komma djupare ner i oss själva. Kortare guidning kommer att ges under retreatens gång. Grundläggande kunskap om meditation är att rekommendera. Hämtning i Horndal kan anordnas.

Plats: Byvalla buddhistkollektiv, Byvalla 5, Horndal

 

Kurs i mindfulness och meditation

På den här helgen får du chans att lära dig vad mindfulness är och få verktyg och tekniker som du kan använda resten av ditt liv. Kursen omfattar en kombination av teori och övningar.

Teorin kan bara fungera som en vägvisare mot vad medveten närvaro är. Själva närvaron är något man behöver uppleva, men för att komma dit kan man behöva vägledning. Guidningen kommer att ges av en erfaren kursledare, Sture Johansson, med 40 års erfarenhet av meditation. Kursen kommer att vara upplagd så att vi stegvis går igenom övningar för att få insikt och förståelse om sinnets sanna natur.

Förutom undervisning i mindfulness kommer vi att meditera. Delar av dagen kommer att vara i tystnad.

Innehåll i kursen:

 • Vakenhet Flöde
 • Utan värderingar
 • Tiden – dåtid, nutid och framtid
 • Öppenhet
 • Närvaro utan motstånd
 • Förgänglighet
 • Olika typer meditationer

Plats: Byvalla Buddhistkollektiv, Byvalla 5, Horndal

 

En veckas retreat på landet med arbete och meditation

Ett prisvärt alternativ för er som söker något annorlunda

Spendera en vecka uppe i södra dalarna med ett skönt avbrott från Stockholm och stressen. Vi kommer att spendera dagarna med meditation, mindfulness, arbete, och frisk luft. Det kommer att vara tystnad förutom under arbetspassen. Mitt på dagen finns egen tid då man kan göra utflykter till sjön Rossen, gå på promenader i omgivningen eller bara vila. Varje dag bidrar vi med 2.5 timmars arbete i er egen takt, förmiddag och eftermiddag. På kvällen finns möjlighet för att ställa frågor och undervisning.

Plats: Byvalla Buddhistkollektiv, Byvalla 5, Horndal

 

Chenreizig retreat med Phil Johnson

Ett unikt tillfälle att lära sig och levandegöra denna meditation

Chenrezig är Buddhan av medkänsla. När buddhister definierar medkänsla, så säger man att Chenrezig är den förkroppsligande gudomligheten av gränslös ”loving-kindness” och medkänsla.

Varje person vars hjärta är berört av kärlek och medkänsla, som djupt och sant hjälper en annan person, djur eller världen utan att tänka på anseende, vinst, social position eller berömmelse uttrycker då en aktivitet av Chenrezig.

I vår sanna natur är vi inget annan än Chenrezig även om vi ännu inte vet det. Genom visualiseringar av Chenrezig kan vi hitta det som redan finns i oss – medkänsla och kärlek.

Under veckans gång kommer det att vara undervisning om övningen varvat med meditation. Meditationen kommer att ske på traditionellt tibetansk sätt med recitation och visualiseringen. Vi kommer att vara i tystnad.

Phil Johnson som kommer leda retreaten har en lång erfarenhet av buddhism och meditation. Hans lärare Akong Rinpoche (som numera är bortgången) har guidat honom sedan i slutet av 70-talet i den buddhistiska traditionen. Phil har bott många år i Samye Ling.  1989 gjorde han den tibetansk traditionella 4–års retreaten i total avskildhet. Undervisningen kommer att vara på engelska.

Plats: Byvalla Buddhistkollektiv, Byvalla 5, Horndal